Пиролизен котел ABC DELTA

Котел ABC DELTA с топлинен ефект от 10-20kW и 15-30kW е предназначен за изгаряне само на суха дървесина (с влага до 25%). С принципа на пиролиза, дърва за огрев горят и постигат висока степен на ефективност до 95%.

Голямата камина позволява дървесина с дължина до 500 мм. Когато котелът е пълен, изгарянето продължава минимум 6 часа в максималния режим, с възможност да се удължи до един цял ден, ако е необходима топлина в по-малка степен.

Котелът може да запази топлината до 12 часа, така че няма нужда отново да се пали. Напълно е автоматизиран и е оборудван с регулатор и LCD дисплей. Продуктът е произведен в съответствие с европейската нормативна уредба EN 303-5, достигайки далеч над необходимата степен за ефективност и удовлетворява всички стандарти по отношение на емисиите на вредни вещества от изгорелите газове в атмосферата.

Котелът е оборудван със сензор за кислород (ламбда), който осигурява постоянно процентно съдържание на кислород в отработените газове, двигатели за автоматично управление на първични и вторични течения. Има термична защита под формата на медни бобини с задължителна инсталация на термостатичен клапан. Необходимо е да се монтира буферен съд.

Препоръчва се за всеки 1 kW от мощността на котела да има най-малко 50 литра вода (напр. за котел от 30 кВт, са необходими 1500 литра вода). Гаранцията за механичните компоненти е 5 години, а за електрическите компоненти и шамотните тухли - 2 години.

СЕРВИЗЕН ЦЕНОРАЗПИС
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
pariba
2

Години гаранция


Модел Каталожна цена с ДДС, франко София
Пиролизни котли
204811 ABC Delta 20 kW 8 980
204816 ABC Delta 30 kW 9 290